Det transformativa ledarskapet - | Konferensvärlden
Reportage > Det transformativa ledarskapet

Det transformativa ledarskapet

Jobbsmart Att leda individer är en sak, att leda grupper är en helt annan. Men hur bygger man ett jobbteam med bästa möjliga förutsättningar? Den uppgiften har Josi Lundin och Rein Lallo tagit sig an i den nya boken ”Att leda grupper”, som är fokuserad på just teambuilding.
– Att bara tänka resultat är förödande för en arbetsgrupp. Först när grundläggande behov som trygghet och tillhörighet finns på plats kan de riktigt goda prestationerna komma, säger de.

Text och foto: Mia Wibacke Bornberger

24 mars 2020,

”Väl utvecklade grupper har markant högre effektivitet, lönsamhet och lust i arbetet än andra grupper eftersom de lärt sig hantera sina relationer och därför kan lägga större fokus på uppgiften.”

Citatet är hämtat ur boken ”Att leda grupper – när resultatet beror på bra teamprestationer”, skriven av organisationskonsulten Josi Lundin och beteendevetaren Rein Lallo, som författat böcker i samma genre tidigare, men som den här gången har valt ett lite annorlunda tillvägagångssätt. Med hjälp av en fiktiv story får läsaren följa en teamledare och hans medarbetares väg, från dysfunktionell grupp till välsmord enhet. Scenerna varvas med vetenskapligt underbyggda förklaringsmodeller och handfasta tips på hur man kan göra.

– På det här sättet är det lättare att följa med i resonemang och tankar. Det blir mer engagerande än att bara stapla fakta och diagram på varandra. Storyn är visserligen påhittad men skulle mycket väl kunna vara hämtad från vilken arbetsplats som helst. Vi riktar oss till alla som är intresserade av hur man leder en grupp. Vi benar ut teori och praktik, hur de hänger ihop och hur de ska tillämpas, fast i dialogform. Sätten att gå tillväga är både vetenskapligt grundade och baserade på våra egna erfarenheter av att coacha ledningsgrupper och organisationer, berättar Rein Lallo.

Boken fokuserar framför allt på team, det vill säga tajta arbetslag bestående av som mest tio–tolv personer, och hur man bygger och leder dem.

– På en arbetsplats kan man samagera eller samverka. En ”vanlig” arbetsgrupp agerar tillsammans på så sätt att kollegorna är satta att utföra vissa uppgifter, antingen var och en för sig eller tillsammans. Individerna är inte direkt beroende av varandra för att klara uppgiften, förklarar Josi Lundin, som är tidigare polis och som har varit konceptansvarig för landets största ledarskapsutbildning, UGL.

En elefant i rummet

På ett bord framför oss ligger duons senaste alster och pockar på uppmärksamhet. Omslaget pryds av en elefant som går total bärsärkagång där bord och stolar flyger åt alla håll. Josi börjar bläddra i boken och förklarar kopplingen mellan bild och innehåll:

– Ett av bokens syften är att tydliggöra att i ett väl fungerande team är medarbetarnas förhållande till varandra väl utvecklat, de känner trygghet i gruppen och vågar vara sig själva. I det motsatta, där trygghet och dialog saknas kan en ”elefant i rummet” få fäste och skapa kaos. När du kan påverka din situation, utvecklas, utmanas, samt har en stark tillhörighet så slår det allt annat och då delar man automatiskt glädje, segrar och motgångar som en enhet.

Den inneboende kraften i grupprelationer hämtar sin styrka i människan som socialt flockdjur. Dynamiken i gruppen och viljan att hålla ihop den är många gånger större än viljan att göra som ledaren eller chefen säger. Det är därför viktigt att leda teamet i en riktning där alla känner sig delaktiga. Missnöje på arbetsplatsen sprider sig lättare än tillfredsställelse.

Det ställer i sin tur stora krav på en ledare. Och medan chefen tidigare satt på ett slags piedestal, med ovanifrånperspektiv, går trenden alltmer mot att få människor att vilja jobba med en viss ledare, menar Rein. Fenomenet kallas för det transformativa ledarskapet. En chef måste börja med att förstå hur dennes medarbetare fungerar, hur behoven ser ut och vad de har för förväntningar. Först när de bitarna är klarlagda kan man börja tillämpa ledarskap.

Nyckeln till framgång

Att få ett team att bli mer effektivt är ingen quick fix, det handlar om långsiktigt arbete där termer som motivation, behov, transformation, kunskapsintegration, känsla och kommunikation styr. Gruppen kan ha funnits i tio år men ändå fungera väldigt dåligt. Och då måste man börja om från början. Nyckeln till framgång ligger i att hjälpa varandra att bli bättre, så kallad kunskapsintegrationen. En ledare som tror sig sitta på all kunskap och sanning går miste om oerhört mycket i form av medarbetarnas perspektiv. När en ledare väl får den nyckeln, förståelsen för att dialogen är nyckeln brukar det vända.

– Jag som medarbetare måste känna att jag kan påverka situationen, att jag bjuds in till att vara med och tycka. Annars kommer jag inte att våga framföra mina åsikter. En annan faktor är tillhörigheten, att jag befinner mig i ett sammanhang där jag faktiskt blir lyssnad på, jag känner mig trygg i att kunna vara den jag är utan att tvingas anpassa mig hela tiden och vakta varje ord, steg och handling, säger Rein, som bland annat varit mental coach i idrottssammanhang och som ser klara likheter mellan ett jobbteam och exempelvis ett hockeylag.

Han beskriver vidare att arbetslivet fungerar som vilken lagsport som helst. Det spelar ingen roll hur individuellt skicklig varje spelare är. Ska laget kunna fungera, utvecklas och vinna mästerskap, så måste spelarna få verktygen att förstå och respektera varandra, kunna prata öppet, samt ledas på rätt sätt. De måste veta vad som förväntas av dem, vad de kan förvänta sig av sina medspelare, lagledare och tränare.

Fundamentet i all teamwork

Enligt författarna kan man se hur sammansvetsat teamet är genom att granska kommunikationstiden, det vill säga hur mycket varje individ kommer till tals. I ”vanliga” arbetsgrupper finns alltid någon eller några som hörs mer och andra som är tystare och passiva. I teamet fördelas oftast kommunikationstiden påfallande lika. Enligt Rein Lallo sker detta omedvetet eftersom gruppmedlemmarna inser att de är i behov av att samverka och förstå hur var och en tänker. Det blir en naturlig process.

– Det kan kan självfallet vara jobbigt att säga till en kollega eller medarbetare att jag förväntar mig att du presterar si och så. Jag brukar i stället vända på resonemanget och börja i andra änden. Fråga istället kollegan så här: Vad har du för förväntningar på det här projektet och på dig själv? Vilka förväntningar har du på mig?, säger Josi och fortsätter:

– Sedan kan jag berätta om mina förväntningar. Vi skapar en överenskommelse och gör det med hjälp av dialog, samspel och samverkan. Det är fundamentet i all teamwork.

Mer info: Boken finns hos adlibris.com, bokus.com med flera.

Taggar/Etiketter
Teamaktiviteter  Teambuilding  Utbildning  


Se alla inom temat här

Senaste i Reportage


Erbjudanden

Till alla erbjudanden »

Få vårt nyhetsbrev

Snabb söktjänst och kostnadsfri bokningshjälp med allt för konferenser, möten och event.

Kontakta oss!

Telefon: 08-506 285 00 | 020-10 00 59

Adress: Industrivägen 1, 171 48 Solna

E-post: info@bokningsbolaget.se

www.bokningsbolaget.se


Medverkan och annonsering

Läs mer om de exponeringspaket som vi erbjuder företag inom möten, event och konferens.

Allt inom möten och konferens

Konferensguiden | KonferensVärlden | Festplatsen
Få konferensoffert redan idag!  Följ oss på Facebook
Följ oss på Facebook så får du uppdateringar om nyheter och erbjudanden.