Digitaliseringen - utmaningar och möjligheter! - | Konferensvärlden
Digitaliseringen
Digitaliseringen
Reportage > Digitaliseringen - utmaningar och möjligheter!

Digitaliseringen - utmaningar och möjligheter!

Mötestrender Regeringens målsättning är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Och förutsättningar för att det ska bli så är mycket goda: Här finns många företag med hög tekniska mognads- och automatiseringsgrad, en lång vana att ställa om för att möta strukturförändringar och stor datorvana. Men det finns också en hel del utmaningar som måste mötas för att säkra en fortsatt hög konkurrens- och attraktionskraft.

17 oktober 2017, uppdaterad: 17 oktober 2017

Digitaliseringen är en av de faktorer som skapar störst förändring i dagens samhälle och den påverkar alla delar av samhället och företag i alla branscher. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller och den innebär genomgripande, snabb förändring och påverkar alla delar av ett företags verksamhet och ett lands konkurrenskraft.

Men den innebär också att vi måste hantera en rad nya utmaningarna för att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter: Finns rätt kompetens inom företaget? Vilka strategier, policys och konkreta åtgärder krävs för att förbättra den digitala infrastrukturen, kompetensförsörjningen och för att värna integriteten? Hur effektiviserar man sin omvärldsbevakning? Vilken beredskap har man att samarbeta med andra? Hur gör man för att få ett ledarskap som får hela företaget att göra digitaliseringens utmaningar till möjligheter? 

Företagskulturen största hindret

För 65 procent av de svenska bolagen är företagskulturen det absolut största hindret för att genomdriva digital transformation. Samtidigt har redan sex av tio svenska företag en digital företagskultur, vilket är en hög siffra internationellt sätt. Detta visar rapporten ”The Digital Culture Challenge” som tagits fram av Capgeminis Digital Transformation Research Institue i samarbete med digitalexperten Brian Solis.

Studien har utvärderat företagen utifrån sju olika parametrar som tillsammans definierar digital företagskultur. Bäst är svenska företag på samarbete och kundfokus - två viktiga aspekter i den svenska ledarskapsmodellen.

- Företagskulturen är något som ofta glöms bort när digital transformation diskuteras på ledningsgruppsnivå. Vår studie visar att 65 procent av svenska företag tycker att företagskulturen är det största hindret för digitalisering, detta trots att ledare i Sverige på pappret är väl rustade för digital transformation. Generellt har vi en historik av starkt kundfokus vilket ställer höga krav på ledare att våga genomföra förändringar och öppna upp organisationen mot omvärlden, två viktiga aspekter i digitaliseringsarbetet, säger Anna Karin Vernet, Director People and Organization Transformation på Capgemini Consulting.

Avsaknad av hierarkier och högt i tak

Mer än nio av tio (93 procent) av de anställda på svenska företag anser sig ha en företagskultur som präglas av samarbete över gränser, och nästan lika många, åtta av tio, anser att deras arbetsplats inte är hierarkisk.

Även i innovationsprocessen är svenska företag relativt inkluderande, 67 procent av de anställda upplever att de inkluderas i sådana diskussioner jämfört med bara 37 procent internationell sett. 

- Den svenska ledarskapsmodellen är definitivt en förklaring till att vi har många företag som idag ligger i digital framkant. På svenska företag är det ofta högt i tak och det kombinerat med chefer i digitala organisationer som ofta har en tradition av att tidigt ge unga talanger ansvar, har gett svenska företag en fördel på den digitala resan, säger Anna Karin Vernet.

Stora satsningar på digital kompetens

Hälften av alla svenska företag satsar idag på att stärka och utveckla sina anställdas digitala kompetens. Och nästan åtta av tio svenska företag i digital framkant uppger att de prioriterar att rekrytera från företag med en stark digital företagskultur, som till exempel startups, fintech-bolag och företag som Google och Facebook.

Nio av tio företag lyfter fram egenskaper som kreativitet och entreprenörsanda som allt viktigare kvaliteter i rekryteringsprocessen. 

- Att anställa digital specialkompetens är det snabbaste sättet att genomföra en kompetensförflyttning. Det är också en effektiv strategi för att säkra kritisk massa och därmed behålla digitala talanger som redan finns i företaget. Men det går inte att enbart genom rekrytering skapa en digital kultur, det är minst lika viktigt att arbeta aktivt med att stärka den digitala kompetensen hos alla chefer och medarbetare. Utan det kommer man aldrig lyckas med en bred kulturförändring, konstaterar Anna Karin Vernet avslutningsvis. 

Tre experter inom området tipsar - läs vidare:

Olle Leckne: http://www.konferensvarlden.se/reportage/entreprenor-och-linkedinexpert.htm
Johan Staël von Holstein: http://www.konferensvarlden.se/reportage/it-entreprenoren-som-forandrade-sverige.htm
Annika Lidne: http://www.konferensvarlden.se/reportage/hon-hjalper-foretag-utnyttja-digitaliseringens-moj.htmSe alla inom temat här

Senaste i Reportage


Erbjudanden

Till alla erbjudanden »

Få vårt nyhetsbrev

Snabb söktjänst och kostnadsfri bokningshjälp med allt för konferenser, möten och event.

Kontakta oss!

Telefon: 08-506 285 00 | 020-10 00 59

Adress: Industrivägen 1, 171 48 Solna

E-post: info@bokningsbolaget.se

www.bokningsbolaget.se


Medverkan och annonsering

Läs mer om de exponeringspaket som vi erbjuder företag inom möten, event och konferens.

Allt inom möten och konferens

Konferensguiden | KonferensVärlden | Festplatsen
Få konferensoffert redan idag!  Följ oss på Facebook
Följ oss på Facebook så får du uppdateringar om nyheter och erbjudanden.