Så skapar du ett vinnande team - | Konferensvärlden
Reportage > Så skapar du ett vinnande team

Så skapar du ett vinnande team

Säg kick-off och de flesta tänker teambuilding. Men varför är det egentligen vikigt med övningar som skapar gemenskap? Och vilka roller får eller tar vi oss i en grupp? Experten Stefan Görwik reder ut begreppen och ger er verktygen för att skapa ett vinnande samarbete.

Text: Astrid Feldreich

12 mars 2013, uppdaterad: 17 juni 2013

Stefan Görwik var den första som startade seriösa teambuildande aktiviteter för företag och ledningsgrupper i Sverige för 17 år sedan. Nu driver han sitt eget företag, Görwik Management AB, där han föreläser och vägleder företag i konsten att kommunicera och lösa problem i grupp. Intresset för beteendevetenskap föddes när han gick en utbildning i pedagogik i USA, så kallad ”learning by doing”. Där kom han i kontakt med ett antal internationella utbildningsföretag, däribland Wilson Learning och Pecos Learning som han inledde ett samarbete med. Tillbaka i Sverige satsade han på att utveckla teambuildande aktiviteter baserade på pedagogiska övningar. Sedan dess har han coachat flera av Sveriges största företag.

Olika sätt att kommunicera
Stefan tycker att det är viktigt att skilja på personlighet och beteende. I analysen av en grupp och dess problem utgår han från ett vetenskapligt baserat beteendetest där deltagarna får svara på en rad påståenden om sig själva och andra i gruppen.

– Med hjälp av den här typen av beteendeprofiler kan jag lättare ta fram en handlingsplan tillsammans med gruppen, förklarar Stefan.

Modellen består av fyra kommunikationsstilar – samordnare, expressiv, analytisk och pådrivande. De analytiska och pådrivande personerna tenderar att visa mindre känslor än de övriga två, medan de expressiva och pådrivande påstår oftare saker istället för att fråga. Oberoende av stil har man olika grader av flexibilitet.

– Flexibilitet är en grundförutsättning för att kunna mötas och ”connecta” med en person som inte delar vår uppfattning. En person med låg flexibilitet reducerar sitt synfält till mig och mitt. Det handlar egentligen om förståelse för mänskliga relationer. Vi måste respektera varandras olikheter för att förebygga missförstånd och konflikter.

Självkännedom
Glappet mellan vår egen och omgivningens tolkning är ibland stor. Många gånger ser vi oss själva på ett sätt, medan våra kollegor har en helt annan uppfattning.

– Det intressanta är att alla kommunikationsstilar är lika vanliga. Ingen stil är sämre än den andra, det är bara olika sätt att nå målet, säger Stefan.

Som exempel hjälpte Stefan en högt uppsatt ledningsgrupp på ett stort telekomföretag för ett par år sedan. Gruppen upplevde att de inte kom framåt i sitt arbete. Det visade sig att ingen av medlemmarna i gruppen var pådrivande i sin kommunikation. 

– Jag tror att det första steget är att bli medveten om problemet. Då kan alla anstränga sig för att vara mer pådrivande, och vid nästa rekrytering ser man till att anställa någon med pådrivande drag som naturlig tar den rollen och sätter igång saker och ting.

Hur skapar man ett vinnande team?
Först och främst måste vi vara beredda att se verkligheten som den är. Förändring kan vara obehaglig. När vi är unga har vi en naturlig kraft framåt i livet och välkomnar förändringar. Efter ett tag blir vi komfortabla och lämnar ogärna den trygga zon vi skapat. Detsamma gäller med roller i en grupp. Ibland kan det vara svårt att bryta gamla mönster.

– Första fasen handlar om struktur. Du måste välkomna och vara beredd att ta in och acceptera sanningen även om den är obehaglig. Därefter måste gruppen fastställa mål och vilka ansvarsområden och befogenheter var och en i gruppen har.

Steg nummer två handlar om värderingar. På en bra arbetsplats måste det vara högt i tak.

– Det finns alldeles för många mötesrum runt om i landet där chefen frågar om det är någon som vill tillägga något - och det blir tyst. För att nå resultat och effektivitet behövs engagemang. Engagemang föds ur delaktighet som i sin tur kräver god kommunikation.

Och kommunikation är ett nyckelord. God sådan kan bara existera i ett arbetsklimat där medarbetarna har förtroende och respekt för varandra. Så är vi tillbaka till flexibiliteten igen.

– Även om min utvecklingsmodell bara är en slags bilkarta är den bra som riktmärke. Den säger ingenting om gupp och hinder i vägen, men ger en aning om vart man är på väg i alla fall.

Oväntade sidor
På en kick-off upptäcker vi nya sidor hos varandra. Den tysta personen längst bak blir plötsligt en ledare. Andra kör sitt race utan att ta hänsyn till någon annan. Egentligen handlar det om att få medarbetare att jobba bättre tillsammans. Bästa sättet är enligt Stefan att använda sig av upplevelsebaserade metoder där deltagarna får arbeta med olika problemställningar. Stefan använder också humor för att öka deltagarnas mottaglighet för förändring och utveckling.

– Jag arbetar med olika typer av övningar både inom- och utomhus och på låg och hög höjd. Deltagarna ställs inför frågor som: Vet vi vem som gör vad? Får alla komma till tals? På höga höjder kan plötsligt den tillbakadragna i en grupp börja ta initiativ och vara den trygga punkten. Det är nyttigt för en grupp att utforska nya situationer där andra personligheter får lysa igenom, säger Stefan.

Sekundära och primära roller
En spännande aspekt är att när vi blir pressade till det yttersta har vi en förmåga att förvandlas till vår egen motsats.

– Jag brukar kalla det för gummibandseffekten. Kämpar vi tillräckligt länge för något utan att få gehör slår det tillbaka och vi hamnar i andra änden av modellen. En expressiv människa blir analytisk och en samordnare som vänligt försökt påpeka något utan resultat förvandlas plötsligt till en beslutsam och pådrivande person. Ingen människa är ju bara på ett sätt.Se alla inom temat här

Senaste i Reportage


Erbjudanden

Till alla erbjudanden »

Få vårt nyhetsbrev

Snabb söktjänst och kostnadsfri bokningshjälp med allt för konferenser, möten och event.

Kontakta oss!

Telefon: 08-506 285 00 | 020-10 00 59

Adress: Industrivägen 1, 171 48 Solna

E-post: info@bokningsbolaget.se

www.bokningsbolaget.se


Medverkan och annonsering

Läs mer om de exponeringspaket som vi erbjuder företag inom möten, event och konferens.

Allt inom möten och konferens

Konferensguiden | KonferensVärlden | Festplatsen
Få konferensoffert redan idag!  Följ oss på Facebook
Följ oss på Facebook så får du uppdateringar om nyheter och erbjudanden.