Tips för en lyckad kickoff - | Konferensvärlden
Reportage > Tips för en lyckad kickoff

Tips för en lyckad kickoff

En kickoff kan vara en fantastisk väg till bättre resultat i företaget, men kan också (i värsta fall) bara innebära stora kostnader. Harald Moe jobbar med säljdrivande beteende- och kommunikationsutveckling. Här tipsar han om hur man når strålande resultat på sin kickoff.

27 maj 2014,

Text: Harald Moe

Tyvärr är det inte helt ovanligt att en kickoff följer en viss struktur av tråkiga power point- och excelpresentationer, varvat med några skojiga aktiviteter. För många blir höjdpunkten middagen på kvällen – de andra punkterna bara en ansträngande väg dit. Använd er av de här tre frågorna i planeringen, för att undvika misstag:

1. Vad ska er kickoff leda till? 

2. Är varje aktivitet en del av en röd tråd? 

3. Är varje deltagare insatt i vad syftet är?


Börja från slutet

Ta hjälp av ”baklängesmetoden”, börja helt enkelt med att planera från slutet. Om ni bestämmer vad deltagarna ska tänka, känna och göra, efter era möten och aktiviteter, ökar ni möjligheten att skapa en riktigt framgångsrik kickoff. När målen är satta – gå tillbaka för att bestämma alla delar i ert upplägg. Säkerställ att de vart och ett bidrar till att uppnå det ni vill – varje aktivitet ska förstärka varandra och leda fram till slutmålet. Att utgå ifrån slutresultatet gör det också lättare att i efterhand stämma av om ni lyckades. Planering är a och o. Att INTE planera, är att planera för ett misslyckande!


Fokusera på kunden

För ett företag finns egentligen bara en sorts pengar - kundpengar! Kundpengar som ska betala allas löner, alla övriga kostnader och generera en vinst som behövs för att utveckla företaget. Därför bör alla medarbetare fokusera på det som skapar attraktion för kunderna. Man bör också på en kickoff fokusera på att alla bidrar till ett ökat kundvärde. Låt kunden finnas med i någon form hela tiden. Ett förslag är att göra en helfigursskylt av en kund, som man med jämna mellanrum kan vända sig till och fråga: ”Vad tycker han/hon om det här? Skapar det som vi kommit fram till, ett ökat värde för honom/henne?” 

Ett effektivt upplägg kan vara att utgå från medarbetarna som kunder. Fokusera på att de ska vara triggade på sin uppgift när de kommer hem. Till exempel genom:

• Teambuildingaktiviteter – som stärker gruppen men som också fokuserar på hur alla tillsammans kan hjälpas åt att göra företaget än mer attraktivt för företagets kunder.

• Användbar kunskap – ge något som alla kan ha nytta av både på jobb och i sitt privatliv. Ett exempel kan vara att låta en extern föreläsare lära alla att bli bättre på att ställa frågor. Försäljning bygger på att ställa rätt frågor, men är även mycket värdefullt i relationer med både medarbetare och den privata familjen.

• Förändring. Det viktigaste – gör något som förändrar var och ens beteende, som leder till att  er kundpengar kommer in till företaget.


Tänk utanför presentationsboxen

Presentationer blir lätt tråkiga om de inte bjuder på något extra, tänk på hur ni vill lägga fram fakta. För några år sedan jobbade jag med en kund vars företag skulle ha presentationer av sina olika varumärken. Kunden fruktade att det skulle bli en frossa av power point-presentationer och ville göra något annorlunda. Vi föreslog att göra precis tvärtom – en analog presentation. Vi lade upp presentationen med flanellograf (tavla med filt som användes i skolorna förr i tiden) och siffrorna presenterades med flirtkulor i olika färger som hälldes ner i stora plaströr. Bara en kommentar efteråt - succé!

Metaforer är också bra vid både presentationer och aktiviteter. Använd metaforer som är väl förankrade i medarbetarnas privata erfarenhet och lyft in dem i medarbetarnas roll i företaget. På så sätt skapas en snabb förståelse för det totala sammanhanget. Dessutom får man en bild av hur varje individs beteende kan bidra till ett önskat resultat för företaget.


Metaforexempel – kundorientering

Den här metaforen har jag använt vid några tillfällen, för att skapa en röd tråd och en positiv beteendeförändring. Alla vet ju hur en orientering går till:

• Alla får pannlampa och nummerlapp.

• Varje grupp får karta och kompass.

• Upplägget bygger på: Var är vi - Start? Var ska vi - Mål?

• Programmet läggs upp som en orienteringsbana, med olika kontroller, som även kan innehålla vissa hinder och utmaningar.

• Vid varje kontroll ska man lösa en uppgift, som leder till gemensamt fokus på kunden och deras behov.

• Kvällen avslutas med galamiddag och prisutdelning.

• Alla delar måste svara på: Vad kan jag göra med det här? Vad ska jag göra när jag kommer hem, som bidrar till nöjdare kunder och högre lönsamhet? Varför ska jag göra det? Vad ska det leda det till? 


Harald Moe arbetar med att hjälpa företag och organisationer att skapa bättre resultat genom säljdrivande beteende- och kommunikationsutveckling, med hjälp av kraftfulla metaforer. Han är även föreläsare och har skrivit boken ”PartyMarketing - enklaste vägen till framgångsrik marknadsföring”. Under 2014 kommer boken ”Försäljning för livrädda” att lanseras.Se alla inom temat här

Senaste i Reportage


Få vårt nyhetsbrev

Snabb söktjänst och kostnadsfri bokningshjälp med allt för konferenser, möten och event.

Kontakta oss!

Telefon: 08-506 285 00 | 020-10 00 59

Adress: Industrivägen 1, 171 48 Solna

E-post: info@bokningsbolaget.se

www.bokningsbolaget.se


Medverkan och annonsering

Läs mer om de exponeringspaket som vi erbjuder företag inom möten, event och konferens.

Allt inom möten och konferens

Konferensguiden | KonferensVärlden | Festplatsen
Få konferensoffert redan idag!  Följ oss på Facebook
Följ oss på Facebook så får du uppdateringar om nyheter och erbjudanden.