Sigtuna Meetings tar ansvar för miljö och omvärld - | Konferensvärlden
Nyheter > Sigtuna Meetings tar ansvar för miljö och omvärld

Sigtuna Meetings tar ansvar för miljö och omvärld

Sigtuna Meetings klimatrapporter för år 2014 har presenterats och rör de två hotell- och konferensanläggningarna Stora Brännbo och Sigtunahöjden, som leds av VD Björn Jonzon respektive VD Lotta Giesenfeld Boman. De båda arbetar gemensamt för att minska anläggningarnas klimatpåverkan, vilket bland annat har resulterat i att de båda anläggningarna är Svanen-märkta.

28 maj 2015, uppdaterad: 28 maj 2015

Verksamheternas klimatpåverkan för år 2014 har beräknats utifrån energianvändning, förbrukning av köldmedia, tjänsteresor och extern tvätt. Sigtunahöjdens totala klimatpåverkan för år 2014 uppgick till 76,0 ton CO2e, vilket kan jämföras med föregående år då den totala förbrukningen var 63,7 ton CO2e. Ökningen beror på att Sigtunahöjden till stora delar var stängt under år 2013 till följd av brand, men även faktorer så som ökad beläggning har bidragit till ökningen. Positivt i sammanhanget är att klimatpåverkan per gäst har minskat från 26,4 kg CO2e år 2013 till 4,8 kg CO2e år 2014.

- Den utmaning vi har framför oss nu är att få ner oljespetsen på Sigtunahöjden och försöka ersätta den med bergvärme. Det kommer vara vårt främsta fokus under år 2015. Det innebär att vi kommer fortsätta att ta ansvar för miljö och omvärld, säger Lotta Giesenfeld Boman, VD på Sigtunahöjden.

På Stora Brännbo var klimatpåverkan 149,4 ton CO2e år 2014 där 90% kommer ifrån energiförbrukningen. Den övriga klimatpåverkan kommer ifrån tjänsteresor och extern tvätt. Elanvändningen på Stora Brännbo har inte någon nämnvärd klimatpåverkan då elen kommer från vind- och vattenkraft. Stora Brännbo har dessutom klimatkompenserat genom att plantera mer än tusen träd i Malawi.

Under år 2014 har Stora Brännbo blivit ett av Europas fjorton Nearly Zero Energy Hotels, vilket innebär att stora miljösatsningar och renoveringsarbeten kommer att genomföras för att på så vis få ner energiförbrukningen.

- Stora Brännbo byggdes under 50-talet; en tid med helt andra miljökrav. För oss är det självklart att ta oss an renoveringsarbetet och på så vis minska vår miljöpåverkan, säger Björn Jonzon, VD på Stora Brännbo.Se alla inom temat här

Senaste i Nyheter


Få vårt nyhetsbrev

Snabb söktjänst och kostnadsfri bokningshjälp med allt för konferenser, möten och event.

Kontakta oss!

Telefon: 08-506 285 00 | 020-10 00 59

Adress: Industrivägen 1, 171 48 Solna

E-post: info@bokningsbolaget.se

www.bokningsbolaget.se


Medverkan och annonsering

Läs mer om de exponeringspaket som vi erbjuder företag inom möten, event och konferens.

Allt inom möten och konferens

Konferensguiden | KonferensVärlden | Festplatsen
Få konferensoffert redan idag!  Följ oss på Facebook
Följ oss på Facebook så får du uppdateringar om nyheter och erbjudanden.