Skåne visar kraftigt ökad turismomsättning 2014 - | Konferensvärlden
Nyheter > Skåne visar kraftigt ökad turismomsättning 2014

Skåne visar kraftigt ökad turismomsättning 2014

Den totala turismomsättningen för Skåne ökade med 5,9 % 2014, visar HUI Research’s nya rapport. Även arbetstillfällena ökar kraftigt, liksom turismens andel av BRP (Bruttoregionalprodukt).

25 maj 2015,

HUI Research har på uppdrag av Tourism in Skåne tagit fram regionala turismeffekter för Skåne län 2014. Denna rapport belyser bland annat turismomsättning, genererade arbetstillfällen, förädlingsvärdet i branschen, andelen av BRP och kommersiella gästnätter.

Arbetstillfällen genererade av turismen ökade med 4 221 årsverken, en ökning med hela 15,3 % jämfört med föregående år. Totalt rör det sig om 31 784 turistiska årsverken.

Turismens andel av BRP i Skåne (Bruttoregionalprodukt) ökar från 2,9 % till 3,3 %. Denna andel är dubbelt så stor som ”Jordbruk, skogsbruk och fiske” med sina 1,4 %, för att sätta siffran i relation till någon annan näringsgren. (Källa SCB Regionalräkenskaper) Den ökade andelen pekar på att besöksnäringen nu tar plats som den basindustri den är och ökar i betydelse och volymer.

Rapporten visar också på en ökning av de kommersiella gästnätterna på totalt 7,3 %. Tittar man på de utländska gästnätterna är ökningen hela 13,3 % (Siffror från SCB/Tillväxtverket).

Förädlingsvärdet och hur detta flyttar sig i positiv riktning är ett tecken på att besöksnäringen stärks, att företagen anpassar sina produkter och tjänster till marknadens behov och drar nytta av det ökade antalet besökare till Skåne.

- Det är spännande att se hur besöksnäringen och de turismekonomiska effekter som skapas nu tar rejäla kliv framåt, säger Pia Jönsson Rajgård, VD Tourism in Skåne AB. En gynnsam valutakurs, stora evenemang med nationella och internationella besökare, en systematisk och pågående produktutveckling, nya och stora investeringar i hotell och mötesanläggningar ger nu påtagliga resultat, fortsätter Pia Jönsson Rajgård.

Källa: Regionala turismeffekter Skåne län 2014 - HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne. De turistekonomiska siffrorna i rapporten är framtagna enligt samma metoder som nationalräkenskaperna. Detta medför att siffrorna inte är jämförbara med tidigare års rapporter ”Skåne i siffor” som baseras på andra metoder.Se alla inom temat här

Senaste i Nyheter


Erbjudanden

Till alla erbjudanden »

Få vårt nyhetsbrev

Snabb söktjänst och kostnadsfri bokningshjälp med allt för konferenser, möten och event.

Kontakta oss!

Telefon: 08-506 285 00 | 020-10 00 59

Adress: Industrivägen 1, 171 48 Solna

E-post: info@bokningsbolaget.se

www.bokningsbolaget.se


Medverkan och annonsering

Läs mer om de exponeringspaket som vi erbjuder företag inom möten, event och konferens.

Allt inom möten och konferens

Konferensguiden | KonferensVärlden | Festplatsen
Få konferensoffert redan idag!  Följ oss på Facebook
Följ oss på Facebook så får du uppdateringar om nyheter och erbjudanden.