Fazer bygger för framtiden – förnyar organisationen - | Konferensvärlden
Mötesnytt > Fazer bygger för framtiden – förnyar organisationen

Fazer bygger för framtiden – förnyar organisationen

Fazer utvecklar och effektiviserar sin affärsverksamhet med förstärkt och förnyad organisation.

3 september 2009, uppdaterad: 28 maj 2013

Bageri- och konfektyrdelen går ihop och bildar ett affärsområde från den 1 januari 2010. Restaurang- och servicedelen, Fazer Amica, utgör det andra affärsområdet. Målet är att ytterligare stärka Fazers varumärken, öka kännedomen om konsumenterna och fördjupa samarbetet med kunderna genom att bli ännu bättre på att nyttja vår samlade kompetens. I och med förändringen beräknas antalet anställda inom koncernen, i Finland, Sverige, Baltikum och Ryssland, minska med cirka 250. Personalminskningarna gäller tjänstemän.

Under de senaste åren har Fazer vuxit och utvecklats kraftigt och stora förändringar har skett inom företaget; konfektyrdelen har köpts tillbaka, övrig verksamhet har vuxit organiskt och genom företagsköp och man har sålt lösgodiskonceptet.

”Vi har investerat i tillväxten, senast genom uppköpet av Lantmännen Färskbröd, och vi har gjort stora investeringar i Ryssland”, säger Karsten Slotte, koncernchef på Fazer.

Verksamheterna närmare varandra

”Jag är stolt över det som Fazer erbjuder konsumenterna på våra olika marknader. Vi vill vara ledande i att skapa smakupplevelser även i framtiden och det kräver nya sätt att jobba på”, säger Karsten Slotte.

Tillväxten har gjort att Fazer idag verkar inom fyra divisioner. Tre av dessa – Fazer Bageri, Fazer Konfektyr samt Fazer Ryssland – bildar nu det nya affärsområdet för bageri- och konfektyrprodukter. Fazer Amica fortsätter inom måltidstjänster. Affärsområdena ska sträva till att bli ledande aktörer på alla prioriterade marknader. I den nya organisationen kommer samarbetet mellan de två affärsområdena att stärkas ytterligare.

Utnämning

Fazer-koncernens Vice VD, teknologie doktor Harri-Pekka Kaukonen (46) utnämns till direktör för det nya affärsområdet för bageri- och konfektyrverksamheten. Kaukonen fortsätter även tillsvidare som VD för Fazer Ryssland.

Verksamheten ska utgå från konsumenterna

Tack vare förnyelserna skapas en verksamhetsmodell som gör Fazer ännu mer flexibelt och effektivt. Organisationen blir plattare genom att lokala enheter stärks och gränser mellan enheter suddas ut, så att till exempel vissa funktioner stöder hela koncernen och ledningen kommer närmare verksamheten.

”Vi vill finna nya sätt och platser att möta konsumenterna på, samt skapa nya former av samarbeten med kunder och andra intressenter. Detta kan vi åstadkomma tack vare våra starka varumärken. Goda möjligheter har vi bland annat inom försäljning och marknadsföring och när det gäller att optimera hela värdekedjan”, säger Karsten Slotte.

Personalförändringar

För att ta fram de nya verksamhetsmodellerna och för att undgå funktioner som överlappar varandra beräknas antalet anställda inom koncernen behöva minskas med cirka 250. Sedvanliga MBL-förhandlingar kommer att inledas med berörda fackförbund avseende konsekvenserna av förändringen.

”Detta är beklagligt och det har inte varit ett lätt beslut. Det är medarbetarna som gör Fazer och därför känns personalminskningarna extra svåra. Vi är dock tvungna att bryta upp vårt gamla system med divisioner, för att kunna bygga ett väl fungerande och flexibelt företag för framtiden”, säger Karsten Slotte.

Personalminskningarna gäller endast tjänstemän. MBL-förhandlingarna föranledda av omorganisationen gäller inte arbetare vid bagerierna eller restaurangerna.

De nya verksamhetsmodellerna och omorganisationen effektiviserar verksamheten och gör det möjligt att nyttja synergierna mellan verksamheterna fullt ut. Detta beräknas innebära kostnadsbesparingar på cirka 25 miljoner euro (cirka 250 miljoner kronor) fram till mitten av 2011.

”Vi vill kunna vara föregångare även i fortsättningen. Vi förnyar nu, så att vi i framtiden kan ge ännu bättre service till våra kunder och till konsumenterna.”, säger Karsten Slotte.Se alla inom temat här

Senaste i Mötesnytt


Få vårt nyhetsbrev

Snabb söktjänst och kostnadsfri bokningshjälp med allt för konferenser, möten och event.

Kontakta oss!

Telefon: 08-506 285 00 | 020-10 00 59

Adress: Industrivägen 1, 171 48 Solna

E-post: info@bokningsbolaget.se

www.bokningsbolaget.se


Medverkan och annonsering

Läs mer om de exponeringspaket som vi erbjuder företag inom möten, event och konferens.

Allt inom möten och konferens

Konferensguiden | KonferensVärlden | Festplatsen
Få konferensoffert redan idag!  Följ oss på Facebook
Följ oss på Facebook så får du uppdateringar om nyheter och erbjudanden.