Ny kongress- och konsertanläggning i Malmö - | Konferensvärlden
Mötesnytt > Ny kongress- och konsertanläggning i Malmö

Ny kongress- och konsertanläggning i Malmö

Efter en jurybedömd internationell tävling och förhandlingar med inblandade parter, är det nu klart vem som får utforma, bygga och driva Malmös nya kongressanläggning och konserthus. Det är Skanska Sverige AB som har tagit fram det vinnande förslaget ”Kontrapunkt” i samarbete med den danska arkitektfirman Schmidt Hammer Lassen.

6 maj 2010, uppdaterad: 28 maj 2013

Tävlingsuppgiften var att ta fram ett förslag till en kombinerad anläggning för möten, kongresser, konserter och hotell samt att utforma det omkringliggande stadsrummet.

Kongress- och konsertanläggningen kommer att ligga på bästa läge; på gångavstånd från Centralstationen och den nya Citytunnelstationen, mellan den gamla stadskärnan och den nya moderna stadsdelen Västra Hamnen. Hela anläggningen omfattar totalt 90 000 kvm. Kongressdelen kommer att ta upp till 1500 personer, konserthuset rymmer 1600 åskådare och hotellet får runt 375 rum. Projekterings- och byggtiden beräknas till 3,5 år och om allt går efter planerna kommer den nya anläggningen att stå klar vid årsskiftet 2013/2014.

I Malmö finns ett stort behov av en ny kongressanläggning. Detta har också gett förutsättningar för att bygga ett nytt konserthus. Det vinnande förslaget innebär att Skanska utvecklar och bygger anläggningen, som består av tre delar; för möten/kongresser, konserter och hotellverksamhet. Skanska investerar cirka 900 miljoner kronor i kongress- och hotellanläggningen. Malmö stad kommer att förvärva konserthuset. Kontraktsumman för detta uppgår till 750 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att ärendet remitteras till tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, kulturnämnden och servicenämnden.

Enligt tidplanen kommer ärendet att tas upp i kommunfullmäktige i september.

– Malmö har länge saknat en modern kongressanläggning med hög kvalité. Besöksnäringen spelar en viktig och växande roll för Malmös utveckling och ger stora ekonomiska inflöden till Malmö och ger upphov till tusentals arbetstillfällen, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Platsen som har valts ut för anläggningen binder samman Malmö city med Västra Hamnen. Kongress- och konsertanläggningen kommer att ha en mycket hög tillgänglighet med kollektivtrafik. Med mindre än hundra meter till Citytunnelstationen når man anläggningen från Kastrup på 20 minuter och snabbt även från hela Sverige, säger han.

– Anläggningen har dessutom utformats utifrån de högt ställda krav vi har på hållbarhet, vilket ytterligare stärker Malmös internationella profil som en av världens ledande städer inom hållbar utveckling.

– Platsen i Neptuniparken med kanalen i söderläge kommer att bli en fantastisk mötesplats för Malmöborna att möta våren på. Kongress- och konsertanläggningen förädlar ett i dag dåligt utnyttjat läge till att bli en mycket attraktiv plats, säger han.

– Vi behöver det här projektet med en ny kongressanläggning och ett nytt konserthus för att fortsätta att stärka Malmös attraktivitet. Moderaterna har länge drivit frågan om att förverkliga det här projektet eftersom vi anser att detta är viktigt för Malmös utveckling, säger Anja Sonesson (M), kommunstyrelsens vice ordförande.Se alla inom temat här

Senaste i Mötesnytt


Få vårt nyhetsbrev

Snabb söktjänst och kostnadsfri bokningshjälp med allt för konferenser, möten och event.

Kontakta oss!

Telefon: 08-506 285 00 | 020-10 00 59

Adress: Industrivägen 1, 171 48 Solna

E-post: info@bokningsbolaget.se

www.bokningsbolaget.se


Medverkan och annonsering

Läs mer om de exponeringspaket som vi erbjuder företag inom möten, event och konferens.

Allt inom möten och konferens

Konferensguiden | KonferensVärlden | Festplatsen
Få konferensoffert redan idag!  Följ oss på Facebook
Följ oss på Facebook så får du uppdateringar om nyheter och erbjudanden.