Skånska Möten 10 år! - | Konferensvärlden
Mötesnytt > Skånska Möten 10 år!

Skånska Möten 10 år!

Affärsnätverket Skånska Möten firar i år tioårsjubileum. Nätverket består av
drygt femtio mötesplatser och partners runtom i Skåne och samlar allt från
kända hotell inom stora hotellgrupper som Choice, Hilton, Radisson Blu, Scandic
och Best Western till fristående familjedrivna hotell, gästgiverier, slott och
anläggningar för dagsmöten och events. I samarbetet ingår också DFDS Seaways
med mötesplatser ombord på sina fartyg samt turismorganisationerna i Malmö,
Helsingborg och Kristianstad. Malmö Opera är också med och berikar samarbetet
med sin kulturverksamhet.

6 oktober 2010, uppdaterad: 28 maj 2013

Medlemsföretagen samverkar främst inom marknadsföring och mot mötesmarknaderna i Sverige och Danmark. Samarbetet går ut på att tillsammans skapa större uppmärksamhet och ökad kontakt med anläggningarnas målgrupper i båda länderna. Målgrupperna finns inom större företag och organisationer som anordnar konferenser, kongresser, utbildning, events och personalaktiviteter.

Skånska Möten grundades och drivs av Isabel Andersson med lång erfarenhet
som affärsutvecklare inom branschen i Sverige och internationellt. För tio år
sedan fanns det ingen som hade ett samlat grepp om eller aktivt marknadsförde
mötesindustrin i Skåne. Sverige hade kommit med i EU och Öresundsbron skulle
snart vara färdigbyggd. De 26 medlemsföretag som var med från starten förstod
att det fanns en stor tillväxtpotential för branschen och att man behövde en
samlad och professionell bearbetning av marknaderna i Sverige och Danmark för
att skapa större tillväxt för den egna verksamheten. Med ekonomiskt stöd från
EU:s utvecklingsprogram samlades branschen, anlitades organisationskonsulter
och facilitators för att göra behovsanalyser och sätta igång projektet.
Målet var att verksamheten skulle vara igång efter sex månader och finansieras i
sin helhet av medlemsföretagen. Målet uppnåddes enligt planen och på den
vägen är det.

Målsättningen vid starten var att bygga upp ett fristående nätverk med en stark
och kompetent grupp av leverantörer med ett brett och mångsidigt utbud. Det
skulle bli enklare för alla som planerar och bokar möten i Sverige och Danmark
att hitta information och komma i direktkontakt med mötesplatserna i nätverket.
Den första åtgärden var att öppna en gemensam portal med ett samlat utbud
och den har i snart tio år använts aktivt för att kommunicera med målgrupperna.
Utöver portalen kommuniceras medlemmarnas utbud ut genom gemensamma
aktiviteter så som visningsresor, workshops, medverkan på mässor, nyhetsbrev
och inspirationshandböcker som delas ut på aktiviteter i Sverige och Danmark.
All utveckling har skett i nära samarbete med kunden under de tio år som gått
och alla aktiviteter går ut på att hjälpa medlemsföretagen att skapa
direktkontakt med sina potentiella kunder.
Många medlemmar har bidragit med värdefulla erfarenheter och insatser under
åren, nya mål har satts upp efterhand som andra uppnåtts. Nästan trettio
ytterligare företag har kommit med. och förstärkt samarbetet med ny inspiration
och en ännu bredare mångfald i utbudet. I Skåne finns det idag kanske en
handfull ytterligare mötesplatser som skulle kunna vara intressanta att ha med i
nätverket, men målet är inte att bli mycket större.

10årsjubileetfiras med kundernaJubileumsfirandet börjar under hösten och varar hela 2011 med ett antal större
evenemang för medlemmar, kunder och vänner och i samarbete med olika
aktörer. I november i år finns nätverket med under invigningen av Naturum i
Kristianstad, en spännande byggnad och verksamhet i biosfärområdet
Kristianstads Vattenrike.
I december är Skånska Möten en partner i festligheterna vid invigning av
Citytunneln i Malmö och anordnar också ett eget evenemang med hotellbesök,
workshop och konsert med Elton John.
I mars nästa år blir det en gemensam aktivitet med Scandlines över Sundet och i
maj är medlemshotellen på Österlen värdar för ett annorlunda event. Liknande
aktiviteter planerar medlemshotellen på den nordvästra sidan av Skåne och
mötesplatserna kring Malmö och Lund. Det blir också aktiviteter i andra delar av
Sverige och i Köpenhamn. En aktivitetskalender för jubileumsåret kommer snart
ut i tryckt version och på hemsidan www.skanskamoten.se där den uppdateras
efterhand.Se alla inom temat här

Senaste i Mötesnytt


Få vårt nyhetsbrev

Snabb söktjänst och kostnadsfri bokningshjälp med allt för konferenser, möten och event.

Kontakta oss!

Telefon: 08-506 285 00 | 020-10 00 59

Adress: Industrivägen 1, 171 48 Solna

E-post: info@bokningsbolaget.se

www.bokningsbolaget.se


Medverkan och annonsering

Läs mer om de exponeringspaket som vi erbjuder företag inom möten, event och konferens.

Allt inom möten och konferens

Konferensguiden | KonferensVärlden | Festplatsen
Få konferensoffert redan idag!  Följ oss på Facebook
Följ oss på Facebook så får du uppdateringar om nyheter och erbjudanden.