Stockholm riskerar hotellbrist om fem år - | Konferensvärlden
Mötesnytt > Stockholm riskerar hotellbrist om fem år

Stockholm riskerar hotellbrist om fem år

Stockholm riskerar hotellbrist om fem år, trots flera stora pågående hotellprojekt och lågkonjunktur. För att möta efterfrågan bör man börja planera för ytterligare hotell under 2010. Redan idag finns en efterfrågan på lågprisboende som inte tillgodoses av det utbud som finns i Stockholm. Det visar en ny rapport av Turismens Utredningsinstitut.

15 oktober 2009, uppdaterad: 28 maj 2013

I rapporten som tagits fram på uppdrag av Stockholm Business Region och Stockholms stads hotellgrupp, framkommer det att antalet gästnätter i Stockholm, trots lågkonjunkturen, har ökat med 3,2 procent under perioden januari-juli 2009. Orsaken är det växande fritidsresandet samt en stark mötesmarknad. Under andra halvan av 2010 förväntas affärsresandet återhämta sig.

Stockholm har sedan länge varit en tillväxtregion inom besöksnäringen. För att inte tillväxten ska dämpas behöver man planera för ny hotellkapacitet redan under 2010, inte minst inom det för fritidsresandet viktiga lågprissegmentet.

– För en internationell och växande stad som Stockholm är tillgången på hotell i olika prisklasser mycket viktig. Nästa år ökar sannolikt efterfrågan och Stockholm behöver fler hotell för att inte riskera att dämpa tillväxten, säger Olle Zetterberg, vd på Stockholm Business Region.

Rapporten omfattar en kartläggning av befintliga och planerade hotell, en prognos av efterfrågan på kommersiellt boende 2010-2015, en jämförande studie av effekter av lågprishotelletableringar i tre europeiska städer samt intervjuer med branschexperter om Stockholms nuvarande och framtida hotellbehov.Se alla inom temat här

Senaste i Mötesnytt


Få vårt nyhetsbrev

Snabb söktjänst och kostnadsfri bokningshjälp med allt för konferenser, möten och event.

Kontakta oss!

Telefon: 08-506 285 00 | 020-10 00 59

Adress: Industrivägen 1, 171 48 Solna

E-post: info@bokningsbolaget.se

www.bokningsbolaget.se


Medverkan och annonsering

Läs mer om de exponeringspaket som vi erbjuder företag inom möten, event och konferens.

Allt inom möten och konferens

Konferensguiden | KonferensVärlden | Festplatsen
Få konferensoffert redan idag!  Följ oss på Facebook
Följ oss på Facebook så får du uppdateringar om nyheter och erbjudanden.