Videomöten ökar stort och resandet minskar - | Konferensvärlden
Mötesnytt > Videomöten ökar stort och resandet minskar

Videomöten ökar stort och resandet minskar

Ökad kunskap om fördelar med videomöten leder till ökad användning, visar undersökning bland Tandbergs kunder

14 april 2010, uppdaterad: 28 maj 2013

En undersökning bland Tandbergs kunder visar att mer än 90 procent har ökat sitt användande av videomöten det senaste året. Ökningen är inte främst ett resultat av ökad kostnadskontroll till följd av lågkonjunkturen, utan beror på en beteendeförändring till följd av ökade kunskaper om videomöten och dess fördelar. Bland dem som följt upp sin investering i videomötesteknik svarar 83 procent att de ser tydliga vinster.

Tandberg har under mars genomfört en undersökning bland sina kunder om attityden till och användningen av videomöten i deras respektive organisationer. Undersökningen visar på att användandet ökade markant under 2009. Lågkonjunkturen och den hårda vintern är bidragande orsaker, men framförallt anger de svarande att den stora ökningen beror på större kunskaper om fördelarna med videomöten och en önskan att öka den egna produktiviteten.
– 2009 var året då videomötesanvändandet verkligen slog igenom på bred front. Uppmärksamheten om mer moderna mötesformer såväl i media som inom företagen har lett till att användningen har ökat kraftigt, även hos befintliga kunder. Fler har provat videomöten och insett att dagens höga kvalitet gör det möjligt att ersätta det fysiska mötet, säger Andrés Portillo, Sverigechef på Tandberg. Men framför allt har fler sett att videomöten leder till ett nytt arbetssätt, där man enklare och snabbare får tillgång till information och till nyckelpersoner i organisationen.

I takt med att antalet videomöten ökade uppger tre fjärdedelar av respondenterna att resandet inom organisationen minskade. Att reducera resekostnader är dessutom det argument som i störst utsträckning används internt för att öka användningen av videomöten, och att slippa resa i tjänsten framhåller de svarande som den främsta fördelen med tekniken. Hela 89 procent menar att medarbetarnas generella inställning till videomöten har förbättrats det senaste året. Detta främst på grund av att fler har provat på videomöten samt genom en bättre tillgänglighet.

Ytterligare ett genomgående tema är ökad effektivitet. Videomöten sägs av de svarande leda till ökad personlig produktivitet och anses vara mer effektiva än telefonmöten. Mindre än två procent föredrar telefonmöten framför videomöten. De fördelar med videomöten som flest framhåller är att det blir bättre diskussioner och mer effektiva möten då mötesdeltagarna ser varandra. Bland de svarande anser 60 procent att minst hälften av alla möten mellan personer på olika kontor kan ersättas med videomöten.Se alla inom temat här

Senaste i Mötesnytt


Erbjudanden

Till alla erbjudanden »

Få vårt nyhetsbrev

Snabb söktjänst och kostnadsfri bokningshjälp med allt för konferenser, möten och event.

Kontakta oss!

Telefon: 08-506 285 00 | 020-10 00 59

Adress: Industrivägen 1, 171 48 Solna

E-post: info@bokningsbolaget.se

www.bokningsbolaget.se


Medverkan och annonsering

Läs mer om de exponeringspaket som vi erbjuder företag inom möten, event och konferens.

Allt inom möten och konferens

Konferensguiden | KonferensVärlden | Festplatsen
Få konferensoffert redan idag!  Följ oss på Facebook
Följ oss på Facebook så får du uppdateringar om nyheter och erbjudanden.