Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård miljöcerifierade enligt ISO 14001 - | Konferensvärlden
Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård är nu miljöcertifierade enligt ISO 14001
Nyheter > Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård miljöcerifierade enligt ISO 14001

Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård miljöcerifierade enligt ISO 14001

Hållbarhet & Miljö Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård är nu miljöcertifierade. Det står klart sedan certifieringsföretaget A3CERT godkänt och certifierat båda verksamheterna enligt standarden ISO 14001.

22 april 2016,

– Certifikatet är ett kvitto på att vi har ett fungerande miljöledningssystem på båda våra anläggningar. Det är ett konkret verktyg för ett effektivt och långsiktigt miljöarbete, säger Mia Spendrup, VD Loka Brunn & Grythyttans Gästgivaregård.

- Tack vare alla fantastiska medarbetare som har engagerat sig i företagets miljöarbete är vi nu certifierat enligt ISO 14001. Detta ger oss en bra grund för att utveckla företagen vidare i vårt i miljöarbete, berättar Anna Åsling, Hotellchef på Grythyttans Gästgivaregård och samordnare för arbetet för med ISO certifieringen för båda anläggningarna.

Arbetet med att införa miljöledningssystemet påbörjades 2015. Sedan dess har alla anställda genomgått en miljöutbildning. Hela processen fram till certifieringen har ökat kunskaperna och engagemanget i miljöfrågor bland de anställda i hela verksamheten. Miljökrav ställs också vid alla upphandlingar/inköp av varor och tjänster genom en inköpspolicy. 

- Att arbeta med vårt ISO 14001 har gjort jag nu ställer betydligt högre krav på våra leverantörer samt att vi har börjat med ställa om till miljömärkta varor. Det har även fått mig att tänka på ett helt annat sätt när det gäller kött där vi i större utsträckning försöker köpa hela djuren istället för enstaka produkter. Fördelen är att detta även påverkar mig privat då jag numera är betydligt bättre på att tänka mig för vad jag köper hem också, säger Erik Lindeberg kökschef på Loka Brunn

-ISO arbetet har visat sig engagera väldigt många i företaget och det finns en hel del vilja att utveckla och förbättra det miljöarbete vi gör. Något som jag har stött på både i det dagliga arbetet och under internrevisionsarbetet. Det finns många tankar och idéer, på allt från inköp till sopsortering och med små förändringar av rutiner kan vi förbättra vårt miljöarbete. Det ska bli spännande att se vad som kommer härnäst, säger Lisa Lindström, Souschef Grythyttans Gästgivaregård och internrevisor.

Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård valde att arbete med Certway för att komma i mål med miljöcertifieringen. Hos Certway var det Sofia Rosenkvist Wittsell som var vår konsult i processen.

ISO 14001 är en internationell standard för certifiering av miljöledningssystem i företag och andra organisationer. Certifikatet utfärdas av ett externt certifieringsföretag, som regelbundet granskar att verksamheterna arbetar med miljöfrågorna i enligt de krav som ingår i standarden. För certifieringen av Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård har certifieringsföretaget A3CERT anlitats.

På Konferensguiden.se får du kostnadsfri hjälp med din konferensbokning. Läs mer, få tips och hjälp att boka Grythyttans Gästgivaregård eller Loka Brunn.Se alla inom temat här

Senaste i Nyheter


Få vårt nyhetsbrev

Snabb söktjänst och kostnadsfri bokningshjälp med allt för konferenser, möten och event.

Kontakta oss!

Telefon: 08-506 285 00 | 020-10 00 59

Adress: Industrivägen 1, 171 48 Solna

E-post: info@bokningsbolaget.se

www.bokningsbolaget.se


Medverkan och annonsering

Läs mer om de exponeringspaket som vi erbjuder företag inom möten, event och konferens.

Allt inom möten och konferens

Konferensguiden | KonferensVärlden | Festplatsen
Få konferensoffert redan idag!  Följ oss på Facebook
Följ oss på Facebook så får du uppdateringar om nyheter och erbjudanden.